Projecten :: Haven 58/58a te Schoonhoven

adres: Haven 58/58a, Schoonhoven, Nederland 🇳🇱


+

Ten behoeve voor de post HBO studie BReM (Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg) moesten er een aantal onderzoeken verricht worden voor een grachtenpand aan de Haven in Schoonhoven. Het betreft hier een winkel met bovenwoning.

De opdracht in het kort:
  1. verrichten bouwhistorisch onderzoek
  2. meer verdiepen in bepaalde aspecten van het bouwhistorisch onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in het geheel is er gekozen een kleuronderzoek te verrichten, de datering van de houten onderdelen van het pand te dateren middels dendrochronologisch onderzoek (met dank aan Taco Tel; gemeente Groningen en Dirk Jan de Vries; Rijksdienst), behangonderzoek naar de aldaar gevonden behangsels en om een onderzoek naar de rechter zijgevel te verrichten met betrekking tot twee bolkozijnen die hier zeer waarschijnlijk gezeten hebben. Door de vakopleiding BReM (Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg) is oud-cursisten gevraagd een artikel aan te leveren over hun afstudeerproject. Samen met Claudia Versloot (gemeente Groningen) hebben we de nodige verslagleggingen gemaakt ten behoeve van de studie. Het bijgevoegde artikel heeft Claudia Versloot samengevoegd en is door het vakblad Monumenten in de uitgave van juni 2012 geplaatst.